Uvjeti poslovanja

Ponuda
Adriatic Charter Service doo, sa sjedištem u Rovinju, Giuseppe Tartinia 1 (pružatelj usluge), bavi se organiziranjem iskustva promatranja dupina u njihovom prirodnom okolišu, “Dolphin Watching Rovinj”

Rezervacija i plaćanje
Upiti za rezervaciju primaju se elektroničkim putem, pismeno, putem telefona ili osobno u poslovnici agencije. Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima. Na taj način sve navedeno postaje pravna obaveza za gosta i za pružatelja usluge.

Pravo pruzatelja usluge na promjene i otkaz
Pruzatelj usluge ima pravo promijeniti vrijeme polaska ili otkazati rezerviranu uslugu ako prije ili za vrijeme pruzanja usluge nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći ili otkloniti. Pružatelj usluge tada gostu nudi zamjenski termin ili ga refundira, prema izboru putnika i prema raspoloživosti mjesta na plovilu.

Pravo gosta na promjene i otkaz
Ukoliko gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovu zahtjevu, treba to učiniti 48 sati prije zakazanog polaska.

Obveze pruzatelja usluge
Dužnost davatelja usluge je brinuti se o provedbi usluge, a također i o pravima i interesima gosta sukladno običajima u turizmu.
Davatelj usluge se obvezuje da će, ukoliko tijekom izleta ne dodje do susreta sa dupinima omogućiti gostu ponovno isplovljavanje bez naknade unutar idućih 14 dana.

Obveze gosta
Gost je obvezan:
– posjedovati ispravne putne isprave
– pridržavati se uputa skipera tijekom izleta te surađivati sa posadom u dobroj namjeri.

Kućni ljubimci
Kućni ljubimci su dobrodošli uz prethodnu najavu. Dovođenje ljubimca na izlet podrazumijeva da je on cijelo vrijeme uz vlasnika te da ga se ne ostavlja bez nadzora.

Izjava o odricanju odgovornosti i uvjeti pružanja usluge

Pružatelj usluge pruža uslugu prijevoza brodom poštujući sve zakonske obveze prema zakonima RH. Također, u okviru svojih mogućnosti pružatelj usluge će učiniti sve kako bi boravak putnika na brodu bio siguran i ugodan. Međutim, pružatelj usluge ne preuzima odgovornost za bilo kakve neugodnosti uzrokovane ponašanjem i nepažnjom putnika.

Pružatelj usluge ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve neugodnosti, ozljede i slično koje mogu biti uzrokovane nepažnjom korisnika usluge.Kupovinom karte svi sudionici potvrđuju da su dobrog zdravlja te da mogu sudjelovati u izletu brodom.
Svi putnici na plovilu osigurani su obveznim osiguranjem pružatelja usluge za štetu prema trećim osobama. Osiguranje od nezgode za sve situacije koje su uvjetovane ponašanjem ili nepažnjom putnika nisu pokrivene ovim osiguranjem te pružatelj usluge ne preuzima nikakvu odgovornost.
Sva djeca mlađa od 18 godina moraju biti u pratnji roditelja ili staratelja, a punu odgovornost za njih tijekom boravka na brodu preuzimaju roditelji ili staratelji.
Preporučamo da svi neplivači tijekom vožnje nose prsluke za spašavenje koji su osigurani. Djeca mlađa od 3 godine ne mogu se ukrcati na plovilo.
Svi putnici OBVEZNI su tijekom boravka na brodu pratiti upute posade i skipera. Odluka skipera je konačna.
Sve žalbe ili pohvale mogu se izvršiti putem e-pošte. Svi korisnici koji to zatraže biti će pismeno obaviješteni o radnjama poduzetim temeljem žalbi.
Svi putnici i korisnici usluge promatranja dupina uvažavaju kako su dupini divlje životinje te da nije moguće unaprijed garantirati pronalazak i promatranje dupina ili ponašanje dupina.
Rezervacija se smatra potvrđenom nakon što je karta plaćena u cijelosti. Ako je plaćanje izvršeno on-line, rezervacija se smatra potvrđenom kad je uplata primljena na račun pružatelja usluge (ili njegovog agenta). Nakon što je rezervacija potvrđena, u slučaju otkaza od strane gosta, uplaćeni iznos za kartu moguće je refundirati najkasnije 48 sati prije polaska. Kartu je moguće prenijeti na drugu osobu samo za rezervirano vrijeme izleta.
U slučaju da izlet otkazuje davatelj usluge, uplaćeni iznos biti će vraćen u cijelosti. Putnici ne mogu potraživati nikakve druge troškove.

U slučaju bilo kakvog spora ili zahtjeva koji proizlaze iz ili u svezi s našom uslugom, stranke će prvo pokušati riješiti spor ili zahtjev prijateljski. Ako se u roku od 4 tjedna ne može postići rješenje, stranke prihvačaju isključivu nadležnost sudova Republike Hrvatske.
Gosti razrješuju od odgovornosti pružatelja usluga za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, za bilo kakvu materijalnu ili ne-materijalnu štetu i/ili troškove (uključujući i troškove postupka) koji mogu nastat kao rezultat sudjelovanja u izletu promatranja dupina i/ili mogu biti uvjetovani ponašanjem sudionika.
Kupnjom karte, gosti potvrđuju da su upoznati s ovim Uvjetima pružanja usluge i odricanja od odgovornosti i prihvaćaju ih kao nesporne.

Copyright © 2018 Adriatic Charter Service